01.02.2013  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Do końca lutego przedsiębiorcy mają czas na sporządzenie PIT-40

Płatnik, który w ustawowym terminie otrzymał od podatnika oświadczenie na druku PIT-12, jest zobligowany do dokonania w imieniu tej osoby rocznego rozliczenia podatku dochodowego na formularzu PIT-40.

Rozliczenie powinno być sporządzone w terminie do końca lutego po roku podatkowym (czyli za ubiegły rok do 28 lutego 2013 r.). W tym samym terminie przedsiębiorca ma obowiązek przekazać je podatnikowi oraz właściwemu według miejsca zamieszkania tej osoby (w ostatnim dniu roku podatkowego) naczelnikowi urzędu skarbowego.

Niedopłata pobierana z dochodu

Jeśli z wyliczeń będzie wynikać niedopłata, płatnik powinien pobrać brakujący podatek z dochodu podatnika za marzec 2013 r. lub – na wniosek tego podatnika – z dochodu za kwiecień 2013 r. (art. 37 ust. 4 ustawy o PIT).

Przy sporządzaniu przez płatnika rocznego obliczenia podatku może wystąpić niedopłata bądź nadpłata podatku. Na wspomnianym podmiocie spoczywa wówczas obowiązek ich prawidłowego rozliczenia, zarówno względem fiskusa jak i samego podatnika. Przypomnijmy, że z niedopłatą będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy suma zaliczek pobranych w 2012 r. okaże się mniejsza od kwoty podatku należnego obliczonego w PIT-40 za wspomniany okres.

Przykład

Niedopłata w PIT - 40

Spółka sporządziła PIT-40, z którego wynika niedopłata podatku za 2012 r. w wysokości 150 zł. Powinna zatem ją pobrać z dochodu podatnika za marzec 2013 r. i wpłacić ją do urzędu skarbowego łącznie z zaliczką za ten miesiąc w terminie do 22 kwietnia 2013 r. (20 kwietnia przypada bowiem w sobotę). Jednak pracownik wystąpił do niej z wnioskiem o pobranie różnicy podatku z dochodu za kwiecień 2013 r. W tej sytuacji spółka wpłaci 150 zł do urzędu skarbowego łącznie z zaliczką za ten miesiąc, na co ma czas do 20 maja 2013 r.

Jeśli jednak okaże się to niemożliwe ze względu na to, że stosunek prawny uzasadniający pobór zaliczek (np. stosunek pracy z pracownikiem) ustał w styczniu lub w lutym 2013 r., płatnik powinien pobrać niedopłatę podatku z dochodu podatnika za miesiąc, za który została pobrana ostatnia zaliczka (art. 37 ust. 4 ustawy o PIT). Pobrana różnica podlega wpłacie na rachunek właściwego dla tego płatnika urzędu skarbowego, łącznie z należnymi za te miesiące zaliczkami na podatek.

Natomiast jeśli suma zaliczek pobranych w 2012 r. okaże się wyższa od należnego podatku obliczonego w PIT-40 za ten rok, po stronie podatnika powstanie nadpłata, którą płatnik ma obowiązek zaliczyć na poczet zaliczki należnej za marzec 2013 r. Dopiero wtedy, gdy po pobraniu tej marcowej zaliczki nadal pozostanie nadpłata, płatnik zwróci ją podatnikowi w gotówce.

Może się jednak zdarzyć, że np. z podatnikiem będącym pracownikiem umowa o pracę rozwiąże się w styczniu bądź w lutym 2013 r., a więc jeszcze przed nadejściem marca. Powstaje wówczas problem jak postąpić w takiej sytuacji, skoro wspomniany pracownik nie osiągnie dochodów za ten miesiąc (od których można by było pobrać zaliczkę), przepisy zaś nie regulują tej kwestii tak, jak to jest w odniesieniu do rozliczania wskazanej wcześniej niedopłaty. Należy uznać, że również w takim przypadku płatnik będzie miał obowiązek zwrotu podatnikowi nadpłaty, co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Interpretacja Izby Skarbowej

Rozwiązanie umowy o pracę nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zwrotu należnej pracownikowi kwoty, stąd w niniejszym przypadku, zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia na formularzu PIT-40 ciąży nadal na Spółce.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31 października 2008 r. (nr ITPB2/415–779/08/AD)

Kwotę nadpłaty zaliczonej na poczet zaliczki oraz zwróconej podatnikowi w gotówce płatnik będzie miał obowiązek wykazać w rocznej deklaracji PIT-4R, składanej za 2013 r. (art. art. 37 ust. 4 ustawy o PIT).

Należy dodać, że otrzymanie rocznego rozliczenia na formularzu PIT-40 nie eliminuje prawa podatnika do samodzielnego rozliczenia się z fiskusem (poprzez złożenie np. PIT-36 czy PIT-37). Jeśli pomimo przekazania płatnikowi PIT-12 podatnik np. zechce jednak skorzystać z przysługujących mu ulg podatkowych, złożone przez niego zeznanie roczne zastąpi PIT-40.

Autor: Mariusz Olech

prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym

 

  Jak poprawnie rozliczać podatki PIT i CIT?

  • Jak rozliczać koszty związane ze służbowymi samochodami udostępnianymi pracownikom?
  • Co zrobić, aby zaległą wpłatę na ZFŚS móc zaliczyć w koszty?
  • Jak ujmować w księdze przychodów nietypowe dokumenty księgowe?

To tylko niektóre z problemów, z jakimi musisz sobie radzić w swojej pracy. Teraz pokonywanie trudności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom może być o wiele łatwiejsze! Z pomocą przyjdą Ci najlepsi eksperci podatkowi!

 

Zyskaj wsparcie w prowadzeniu rozliczeń podatkowych >>


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.